Djuptrycksvalsar

Djuptrycksvalsar används för tryckning eller överföring av lim och andra kemikalier i ett mönster, figurer eller bestämda ytor på valsen. På samma sätt som med raster och aniloxvalsar bestäms vilken teoretisk volym de graverade ytorna skall ha. Detta för att ha kontroll över hur mycket färg eller kemikaler man tillför materialet man trycker. Dekoren som skall graveras, bearbetas digitalt hos oss och anpassas för valsens storlek och ev. rapporteringar. Underlaget för en dekor kan vara en skiss, digitalt underlag eller bara en idé. Vi använder laser och etsning vid gravering av djuptrycksvalsar. Därefter rengörs, poleras och kontrolleras valsen innan den beläggs med industriellt hårdkrom.