Kvalitet och Miljö

Miljöarbete, en självklar del av vår vardag. Valsgravyrs verksamhet är miljöklassad enligt miljöbalken. Som en del i vårt ständigt pågående miljöarbete har Valsgravyr ett eget reningsverk och skickar kontinuerligt utsläppsprover för oberoende analys. Det innebär bland annat att vi arbetar systematiskt med åtgärder för att minska utsläpp kopplade till vår verksamhet. Vi söker ständigt efter alternativa produkter för att förbättra vår produktion och minska miljöpåverkan. Med kompetenta och engagerade medarbetare strävar Valsgravyr alltid mot att ge kunden den bästa kvalitet.