Präglingsvalsar

Präglingsvalsar används för att överföra en relief från vals till olika material som t ex papper, plaster, folier, och metaller. Utseendet på reliefen kan i stort sett se ut hur som helst. Det kan föreställa allt från naturliga material som t ex läder och textil, till olika strukturer och slumpmässiga effekter.

Valsgravyr kan framställa nya strukturer och reliefer efter med kundens önskemål och behov. Önskad ytstruktur anpassas och rapporteras i dator för framtagning av verktyg eller direkt gravering på vals. Om man inte vill ta fram ny relief har vi ett stort arkiv med befintliga ytstrukturer man kan välja ur.

Vid behov av matta ytor blästrar vi valsen till önskad yta.