Tillverkning & Reparationer

Vi tillverkar valsar för senare ytbehandlingar, gravyrer, poleringar, blästringar och gummibeläggningar. Konstruktionen kan vara massiv, rör eller dubbelmantlad med “spiraler” för t ex kylvalsar med genomströmmande vatten. Vi ombesörjer även valskonstruktioner för hetolja. Vi tillverkar bomberade (konväxa) valsar som kompenserar böjning vid höga valstryck.

För att skydda stålkärnan på valsar från rostangrepp brukar man lägga tunna skikt med nickel och koppar eftersom kromet endast är till för en slitstark yta, men inte är tätt för vatten och fukt.

Vi utför alla typer av renoveringar på valsar såsom skador i gravyrer, på valstappar, lagerlägen och rengöring. Valskroppar används vanligtvis om och om igen. Även i de fall ytan eller gravyren behöver göras om eller renoveras.

Den vanligaste formen av underhåll för valsar är att man tar bort ett slitet kromsskikt innan man nått underliggande kärna eller kopparskikt. Sedan beläggs valsen med ett nytt skikt av krom.