Tjänster

Valsgravyr utför repro och mönsterbearbetningar för gravyrer, präglingar, schabloner mm. efter kundens önskemål. Vi tar emot original för inscanning och digitala filer, samt skapar mönster utifrån en idé. För att kunna vara helhetsleverantör anpassar vi också repro för filmframtagning och digitalprinting mm. som produceras utanför huset. Vi arbetar i vanliga grafiska program samt specialanpassade program för textiltryck.
Rastervalsar / Aniloxvalsar används som upptagnings och överföringsvalsar med en bestämd volym av olika typer av vätskor såsom tryckfärg, laminering, limning, bestrykning. Kromade rastervalsar används vanligtvis i tryck och bestrykningsprocesser där man inte har kammarrakelsystem eller andra aggressiva rakelsystem.
Keramiska aniloxvalsar används vanligtvis i flexotryck eller andra påfrestande applikationer.Läs mer

Rastervalsar / Aniloxvalsar används som upptagnings och överföringsvalsar med en bestämd volym av olika typer av vätskor såsom tryckfärg, laminering, limning, bestrykning. Kromade rastervalsar används vanligtvis i tryck och bestrykningsprocesser där man inte har kammarrakelsystem eller andra aggressiva rakelsystem.
Keramiska aniloxvalsar används vanligtvis i flexotryck eller andra påfrestande applikationer.

Läs mer

För spegelblanka ytor “subfina slipas” ytan i flera steg för att få ytfinhet Ra 0,02 eller finare .

För matta ytor blästras valsytan till önskat RA värde både före och efter ett ev. kromskikt. 

Läs mer

Rastervalsar / Aniloxvalsar används som upptagnings och överföringsvalsar med en bestämd volym av olika typer av vätskor såsom tryckfärg, laminering, limning, bestrykning. Kromade rastervalsar används vanligtvis i tryck och bestrykningsprocesser där man inte har kammarrakelsystem eller andra aggressiva rakelsystem.
Keramiska aniloxvalsar används vanligtvis i flexotryck eller andra påfrestande applikationer.Läs mer

Präglingsvalsar används för att överföra en relief från vals till olika material som t ex papper, plaster, folier, och metaller. Utseendet på reliefen kan i stort sett se ut hur som helst. Det kan föreställa allt från naturliga material som t ex läder och textil, till olika strukturer och slumpmässiga effekter.

Läs mer

Djuptrycksvalsar används för tryckning eller överföring av lim och andra kemikalier i ett mönster, figurer eller bestämda ytor på valsen. På samma sätt som med raster och aniloxvalsar bestäms vilken teoretisk volym de graverade ytorna skall ha. Detta för att ha kontroll över hur mycket färg eller kemikaler man tillför materialet man trycker.

Läs mer

Slätvalsar kan användas för en mängd olika ändamål såsom överföringar, laminering, blanka och matterade ledvalsar, mottrycksvalsar och som präglingsvalsar för blanka eller matta ytor.

Läs mer

Vi tillverkar valsar för senare ytbehandlingar, gravyrer, poleringar, blästringar och gummibeläggningar. Konstruktionen kan vara massiv, rör eller dubbelmantlad med “spiraler” för t ex kylvalsar med genomströmmande vatten. Vi ombesörjer även valskonstruktioner för hetolja. Vi tillverkar bomberade (konväxa) valsar som kompenserar böjning vid höga valstryck.

Läs mer

Det vanligaste och det mest kostnadseffektiva underhållet av en vals är att “kroma av” den för att sedan lägga på ett nytt kromskikt innan underliggande gravyr eller yta hunnit bli skadad. S.k omkromning är även ett skonsamt sätt att rengöra präglingsvalsar istället för blästring som successivt sliter ut kromskiktet och skadar gravyren eller ytan.

Läs mer

Rotationsschabloner / rotationsscreens används för textil-, tapet-, golvtryck och i bestrykningsprocesser. Det finns ett stort antal olika “meshtal” och tjocklekar på rotationsschabloner. Detta för att kunna möta de flesta behov av slitstyrka, volym av färgmängd och partikelstorlekar som används i tryckning. Meshtal är beteckningen för hur många hål schablonen har på en löptum.

Läs mer