Ytbehandling

Det vanligaste och det mest kostnadseffektiva underhållet av en vals är att “kroma av” den för att sedan lägga på ett nytt kromskikt innan underliggande gravyr eller yta hunnit bli skadad. S.k omkromning är även ett skonsamt sätt att rengöra präglingsvalsar istället för blästring som successivt sliter ut kromskiktet och skadar gravyren eller ytan.

Vi klarar att i egen anläggning ytbehandla valsar upp till 5 meters längd.

Vi utför elektrolytisk ytbehandling med nickel, koppar och industriellt hårdkrom.

Nickel används främst som ett mycket tunt, underliggande skikt för att motverka korrosion och för att få en bättre vidhäftning för överliggande kopparskikt.

Koppar är en relativt mjuk metall och är mycket bra att gravera i. Genom att bygga upp ett kopparskikt för gravyr kan man enkelt anpassa valsens diameter. Därmed utökas valsens livslängd eftersom stålet i valskärnan inte avverkas. Vid omgravyr svarvas det graverade kopparskiktet bort och ett nytt skikt läggs på för den nya gravyren. Därigenom kan man använda samma valsstomme i årtionden.

Kromskiktet är till för att ge valsar ett starkt skydd mot slitage och kromtjockleken kan varieras efter behov och önskemål. Kromet kan poleras eller blästras för blank eller matt yta.