Slätvalsar

Slätvalsar kan användas för en mängd olika ändamål såsom överföringar, laminering, blanka och matterade ledvalsar, mottrycksvalsar och som präglingsvalsar för blanka eller matta ytor. För spegelblanka ytor “subfina slipas” ytan i flera steg för önskad ytfinhet. För matta ytor blästras valsytan till önskat RA värde både före och efter ett ev. kromskikt.