Mirror Finish

Kromet kan poleras eller blästras för blank eller matt yta.

För spegelblanka ytor ”subfina slipas” ytan i flera steg för att få ytfinhet Ra 0,02 eller finare. 

Ett vanligt område för spegelblanka valsar är t ex offset tryckning.

För matta ytor blästras valsytan till önskat RA värde både före och efter ett eventuellt kromskikt.