Rastervalsar

Rastervalsar används som upptagnings och överföringsvalsar med en bestämd volym av olika typer av vätskor såsom tryckfärg, laminering, limning, bestrykning. Kromade rastervalsar används vanligtvis i tryck och bestrykningsprocesser där man inte har kammarrakelsystem eller andra aggressiva rakelsystem.

Kromade rastervalsar graveras mekaniskt med ett verktyg (molett) som har en inverterad rasteryta. Rastervalsar kan graveras både i stålkärna och i kopparskikt, valet avgörs ofta av vilka vätskor och kemikalier som valsen ska användas med eller om processen är beroende av en exakt diameter. Vi har möjlighet att gravera kromade rastervalsar med rastertätheter från 6 linjer per cm till 140 linjer per cm i med en rastervinkel på 45 grader.